Portfolio-benisa.co.rs
WEB Sajt

 BENIŠ ALEKSANDAR 

Preduzetnik Beniš Aleksandar iz Subotice već više od 11 godina nudi svoje usluge, kao što su: izvođenje građevinskih radova sa građevinskom mehanizacijom, zemljani radovi, rušenje objekata, odvoz šuta, rad sa građevinskim mašinama, kao što su dizalice, više vrsta bagera (bageri za iskop kamena, bageri za iskop kanala i dr.)

Poseti sajt
Portfolio-benisa.co.rs

Pogledajte i druge radove