GDPR U SRBIJI: Šta treba da znate?

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) predstavlja važan korak ka zaštiti privatnosti građana širom Evrope i dalje. Iako je početno doneta kao zakon EU, njen uticaj se oseća i van granica Unije, uključujući i Srbiju.

GDPR Srbija

Šta tačno GDPR znači za Srbiju? Da li se primenjuje isto kao i u EU? Evo nekoliko ključnih stvari koje treba znati:

Primena GDPR-a u Srbiji:

Iako Srbija nije članica EU, GDPR ima određen uticaj na nju. To je zato što se GDPR primenjuje na sve organizacije koje obrađuju podatke građana EU. Bez obzira na to gde se te organizacije nalaze. Dakle, ako vaša kompanija posluje sa podacima EU građana, verovatno ćete morati da se pridržavate GDPR-a.

Zaštita Podataka:

GDPR postavlja visoke standarde za zaštitu podataka. To uključuje obavezu organizacija da prikupljaju podatke na zakonit i transparentan način, da ih koriste samo u određene svrhe za koje su dobili dozvolu.

Prava Građana:

GDPR takođe daje veća prava građanima u vezi sa njihovim podacima. To uključuje: pravo na pristup podacima koje organizacije imaju o njima, pravo na ispravku netočnih podataka, pravo na brisanje podataka, i druga prava u vezi sa prenosom i ograničenjem obrade podataka.

Kazne za Nepoštovanje:

Organizacije koje ne poštuju GDPR izložene su visokim kaznama. Ove kazne mogu biti izuzetno velike i dostići do 20 miliona evra ili 4% globalnog godišnjeg prihoda organizacije.

Implementacija i Usaglašenost:

Da bi se uspešno pridržavale GDPR-a, organizacije u Srbiji treba da preduzmu određene korake. To uključuje: reviziju postojećih politika o zaštiti podataka, osposobljavanje zaposlenih o pravilima GDPR-a, uspostavljanje sistema zaštite podataka, kao i redovno praćenje i ažuriranje praksi u skladu sa novim zahtevima.

Ukratko, iako Srbija nije direktno obuhvaćena pravilima EU, GDPR ima značajan uticaj na način na koji organizacije u Srbiji obrađuju i štite podatke. Poštovanje ovih pravila ključno je ne samo za izbegavanje kazni, već i za izgradnju poverenja sa korisnicima i očuvanje reputacije kompanije.

 Ukoliko imate web sajt ili web prodavnicu pogledajte kako ih možete  prilagoditi GDPR uredbi 

Detaljnije